Thông Tin Nhận Thưởng Đua Tốp Nam Sơn

Võ Lâm Kiếm Khách kính báo !


Thông Tin Đua Tốp Máy Chủ Nam Sơn

  • • Phần thưởng nhân tại Lễ Quan vào 19h30 ngày 6/8/2019

 

Sự kiện đua tốp cao thủ :

Xếp hạng Tên nhân vật
Hạng 1 Vũ Điệu Hoàng Đế
Hạng 2 Tài Chó Điên
Hạng 3 HanYuong
Hạng 4 Thedark
Hạng 5 ĐầuBếp Xào Ke
Hạng 6 Chí Phèo
Hạng 7 Kiếm Thánh
Hạng 8 Mad Mokey
Hạng 9 TieuTy
Hạng 10 Kích Vô Thần

Sự kiện đua tốp môn phái :

Xếp hạng Tên Nhân Vật
Hạng 1 Thiếu Lâm ÔngTrùmHuyện3Lăng
Hạng 1 Thiên Vương Bạo Lăng Sa
Hạng 1 Đường Môn Ốm nhát đại ka
Hạng 1 Ngũ Độc Đoạn Lãng
Hạng 1 Nga My Lê Hồng Trúc
Hạng 1 Thúy Yên TieuTY
Hạng 1 Cái Bang PhongKaKa
Hạng 1 Thiên Nhẫn Qụoe Bên Phải
Hạng 1 Võ Đang MISSS
Hạng 1 Côn Lôn r0ng9x