Sự Kiện Tam Sắc Ngọc

Võ Lâm Kiếm Khách kính báo !


 • Thời gian: 07h00 ngày 07/8/2019
 • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Kiếm Khách

NPC & Vật phẩm liên quan

NPC Ghi chú

Võ Lâm Thiên Tuyệt

NPC : Lễ Quan

 • Vị trí: trung tâm của Thất đại thành thị
 • Công dụng:
  • Đổi Chu Tước Bạch Ngọc.
  • Chức năng hoạt động đến: 10h00 ngày 25-8-2019.
Vật phẩm
Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất
Võ Lâm Thiên TuyệtTúi Nguyên Liệu Đánh quái tại các bản đồ luyện công 9x
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 10h00 ngày 25-8-2019.

Võ Lâm Thiên Tuyệt

Hoàng Kim Xa Chỉ

Mở từ Túi Nguyên Liệu.

Võ Lâm Thiên Tuyệt

Đá Thạch Anh

Mở từ Túi Nguyên Liệu.

Võ Lâm Thiên Tuyệt

Đá Kim Cương

Mở từ Túi Nguyên Liệu.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Kim Lân Thạch Anh

Mở từ Túi Nguyên Liệu.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Đá Hồng Ngọc

Đổi tại NPC Lễ Quan
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 10h00 ngày 25-8-2019.

Võ Lâm Thiên Tuyệt

Chu Tước Bạch Ngọc

 • Ghép tại NPC Lễ Quan.
 • Sử dụng nhận được phần thưởng.
 • Sử dụng tối đa 800 Chu Tước Bạch Ngọc/nhân vật/sự kiện.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 10h00 ngày 25-8-2019.

 

Công thức ghep Chu Tước Bạch Ngọc
Công thức Thành phẩm
Hoàng Kim Xa Chỉ(x1) + Đá Thạch Anh(x1) + Đá Hồng Ngọc(x1) + Kim Lân Thạch Anh(x1) + Đá Kim Cương(x1) Chu Tước Bạch Ngọc

 

Chu Tước Bạch Ngọc

 

Sử dụng Chu Tước Bạch Ngọc sẽ nhận thưởng đồng thời:

Cấp 60 trở lên : 300.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Phúc Duyên Lộ (Tiểu) Phúc Duyên Lộ (Trung)
Phúc Duyên Lộ (Đại) Tiên Thảo Lộ
Thiết La Hán Lục Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Mảnh An Bang Tinh Thạch Hạng Liên Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Mảnh An Bang Điền Hoàng Ngọc Bội
Mảnh Định Quốc Thanh Sa Trường Sam Mảnh Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
Mảnh Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái Mảnh Định Quốc Ô Sa Phát Quán
Ngựa Phi Vân Ngựa Bôn Tiêu
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh

 

Phần thưởng tối đa Chu Tước Bạch Ngọc
50 Mảnh An Bang Tinh Thạch Hạng Liên
50 Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
50 Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
50 Mảnh An Bang Điền Hoàng Ngọc Bội
50 Mảnh Định Quốc Thanh Sa Trường Sam
50 Mảnh Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái
50 Mảnh Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
50 Mảnh Định Quốc Ô Sa Phát Quán
Tín Vật Môn Phái
Ngựa Phi Vân(Hạn Sử Dụng 2 Tháng)
Ngựa Bôn Tiêu(Hạn Sử Dụng 2 Tháng)